Traduction : Henrik Menander. 1902.

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär,
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är
ty Internationalen
åt alla lycka bär,

Arbetar, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.

Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär,
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är
ty Internationalen
åt alla lycka bär,