Intânashionarû

Tate! Toboshiki roudousha yo!
Tate! Yoku no gokunin!
Toki wa imaya inazuma to narite,
fukanou no jidai wo oeru.
Furuki, meishin wo nagesute
Sa tami yo tate, tate!
Ima zo dentou wo kae,
shouri wo tomo ni eyou!

(Chorus)
Saa, doushi yo koi,
kokode yamete wa narann,
Inta-a-nashiona-aru, sono hi zo chikashi!
Saa doushi yo koi,
imazo saigo no tatakai
Inta-a-nashiona-aru, sono hi zo chikashi!


kako ni ki wo torawarezu,
boukunn nomi wo korosou.
heitai mo tomo ni tachi
gunnpou nanzo wasurero!
mashiteya, waga musuko tachi wo kokka
nanzo no ikenie ni shitakereba,
jyuu wo te ni tori,
ninngenn no senousou ni owari wo tsuge yo u.

Saa, doushi yo koi,
kokode yamete wa narann,
Inta-a-nashiona-aru, sono hi zo chikashi!
Saa doushi yo koi,
imazo saigo no tatakai
Inta-a-nashiona-aru, sono hi zo chikashi!

Tenn no kyuuseisha mo motomezu,
kami mo koutei mo kuso kurae
mizukara no chikara de
kusari wo hakai senebanaranu.
warera no tomi wo futatabi torae,
zenninn de tanoshimou!
mina ga tomo ni tateba,
shouri wa warera no mono!

Saa, doushi yo koi,
kokode yamete wa narann,
Inta-a-nashiona-aru, sono hi zo chikashi!
Saa doushi yo koi,
imazo saigo no tatakai
Inta-a-nashiona-aru, sono hi zo chikashi!