Opp alle jordens bundne treller
opp I som sulten knuget har.
Nu drønner det av rettens velde,
til siste kamp der gjøres klar.
Alt det gamle vi med jorden jevner
opp slaver til frihet frem!
Vi intet var, men alt vi evner
til rydning for vårt samfunnshjem.

Refrain:
Så samles vi på valen
seieren vet vi at vi får.
Og Internasjonalen
skal få sin folkevår.