De Internationale
Traduction : H. Roland Holst

Ontwaakt! verworpenen der aarde.
Ontwaakt! verdoemd'in hongers sfeer.
Reed'lijk willen stroomt nu over d'aarde.
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten.
Slaaf geboor'nen, ontwaakt! ontwaakt.
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt.

Makkers! ten laatste male.
Tot de strijd ons geschaart,
En de Intemationale,
Zal morgen heersen op Aard'.
(2x)

De staat verdrukt; de wet is logen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort ;
Tot 't merg wordt d'arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord.
Wij zijn 't moe naar and'rer wil te leven,
Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt :
Geen recht waar plicht is opgeheven,
Geen plicht leert zij waar recht ontbreekt.

Makkers! ten laatste male.
Tot de strijd ons geschaart,
En de Intemationale,
Zal morgen heersen op Aard'.
(2x)

De heersers door duivelse listen.
Bedwelmen ons met bloed'gen damp.
Broeders! strijdt niet meer voor and'rer twisten,
Breekt de rijen hier is uw kamp.
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren denkt wat gij doet :
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.

Makkers! ten laatste male.
Tot de strijd ons geschaart,
En de Intemationale,
Zal morgen heersen op Aard'.
(2x)