Rejs Jer! Fordømte her paa Jorden!
Rejs dig, du Sultens Slavehær!
I Rettens Krater buldrer Torden,
nu er det sidste Udbrud nær!
Bryd kun Fortids more Mur i Stykker.
Slaveskarer, der er kaldt!
Snart Verdens grundvold sig forrykker,
fra Intet da vi bliver Alt!

Refrain:
Vaagn til Kamp af jer Dvale,
til den allersidste Dyst;
- og Internationale
slaar Bro fra Kyst til Kyst.